سخن سردبیر
60 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » زمستان 1381 - شماره 12 »(2 صفحه - از 3 تا 4)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«پژوهش و حوزه» مجله‏ای است که به صورت بیرونی و علمی، به بررسی مقوله دین‏پژوهی می‏پردازد. در همین راستا، شماره‏های پیشین در قلمرو آسیب‏شناسی پژوهش، بایسته‏های پژوهش، نقد و معرفی کتاب، آشنایی با پژوهشگران، گزارش‏های دین‏پژوهی و... به طرح تئوری و اطلاع‏رسانی پرداخت. مجله، در عین پایبندی بر اهداف و رسالت ولیه خویش بر روی‏کردهایی کارآمدتر و روش‏هایی نوین تأکید خواهد ورزید. آن رویکردها و اصول عبارتند از: 1. تخصصی و تحقیقی شدن: از آن‏جا که هدف مجله طرح مباحث پژوهشی برای محققان و تولیدگران قلمرو دین پژوهی است، مباحث باید به صورت علمی و فنی و در خور اهل علم و اندیشه ارائه شود. 2. تطبیقی شدن: تجربه نشان داده است که طرح مباحث با روش مقایسه‏ای و تطبیقی دستیابی به حقیقت را آسان و مطالب ارائه شده را دل‏پذیرتر و جذاب‏تر می‏سازد....