فقه پویا و فقه سنتى
67 بازدید
محل نشر: كنگره زمان مكان 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی