جنبش نرم افزاری دررویکرد تاریخى- تطبیقى
49 بازدید
محل نشر: مجله فروغ انديشه/ ناشر دانشگاه قم / سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی