تحریف شناسی عاشورا در پرتو انسان شناسى
75 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی